Fræðslupistlar

Af hverju þarf að fylgjast með líkamssamsetningunni?Heilbrigt jafnvægi á milli vöðva og fitu er grundvöllur fyrir góðri heilsu og líðan á lífsleiðinni. Rannsóknir hafa sýnt að heilbrigð líkamssamsetning bætir árum við lífið og lífi við árin; minnkar t.d. líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, sumum tegundum krabbameins og sykursýki, stuðlar að lægra insúlín viðnámi en eykur hins vegar orku og bætir sjálfsmyndina.

Fylgikvillar offitu:


Ótímabær dauðdagi
Hjarta- og æðasjúkdómar
Háþrýstingur
Sykursýki
Gallblöðrusjúkdómar
Krabbamein *
Slitgigt
Bakverkir
Fylgikvillar á meðgöngu
Óeðlilegar blæðingar
Andþyngsli
Kæfisvefn
Aukning á slæmu kólesteroli (LDL) og blóðfitum
Minnkun á góða kólesterolinu (HDL)
Skert hjartastarfsemi
Skert starfsemi ónæmiskerfis
*æxli í heilahimnum, multiple myeloma (plasma frumur í beinmerg), kirtilkrabbamein í vélinda, skjaldkirtill, brjóstakrabbamein eftir tíðahvörf, gallblaðra, magi, lifur bris, nýru, eggjastokkar, leg, ristill og endaþarmur.

Fylgikvillar of lítillar líkamsfitu


Léleg einangrun
Orkubirgðir í lágmarki
Lítil vernd fyrir innri líffæri
Léleg starfsemi hjarta- og æðakerfis
Veikist oft
Lengi að ná sér eftir veikindi
Lágt testosteron
Kraftlitlir vöðvar
Beingisnun
Ótímabær tíðahvörf

Fylgikvillar vöðvarýrnunar (Sarcopenia)


Er veikburða
Svelti
Aukið insúlínviðnám
Efnaskiptavandamál
Beinþynning
Hormónaójafnvægi
Lítill styrkur
Meiri líkur á sjúkrahúsinnlögnum

Skilgreiningar á ofþyngd og offitu:


Fituprósenta (PBF)er besti mælikvarðinn á það hvort einstaklingur er hættulega þungur eða feitur. Myndirnar hér fyrir neðan segja allt sem segja þarf. Töflur og myndir sem koma þar á eftir sýna að það eru misströng viðmið um hvað telst eðlileg og heilbrigð fituprósenta og stundum er tekið mið af aldri. ¹
Medically reviewed by Daniel Bubnis, M.S., NASM-CPT, NASE Level II-CSS

Á töflu hér fyrir neðan má sjá enn eina útgáfuna þar sem líkamlegt atgervi er flokkað í 5 flokka óháð aldri.

Mæling hjá Corpor

Í niðurstöðum er miðað við að normalgildi fituprósentu sé 18 – 28% hjá konum en á bilinu 10 – 20% hjá körlum. Að sjálfsögðu er gott að bera sína tölu saman við aldurstengdar töflur líkt og hér fyrir ofan, svo ekki skapist óþarfar áhyggjur af því að fitan sé farin að ógna heilsunni. Mælitækið mælir einnig iðrafituna, sem umlykur og verndar líffæri í kviðarholi, en iðrafita í of miklu magni hefur meiri neikvæð áhrif á heilsufarið heldur en fita undir húð í of miklu magni. Sjá greinina „Hvað er iðrafita?“
Líkamssamsetning
Made on
Tilda