Önnur þjónusta
Ráðleggingar varðandi hreyfingu og mataræði
Heilsa og vellíðan byggir á nokkrum grunnstoðum sem eru hæfileg hreyfing, gott mataræði, góður svefn, góð andleg og félagsleg líðan. Hver stoð styrkir hinar og því fleiri þættir sem eru í góðu lagi, þeim mun betri verður heilsa og líðan.

Margir hafa reynt þetta á eigin skinni þegar þeir hafa til dæmis aukið hreyfingu, þá aukast gæði svefnsins, andleg og félagsleg líðan batnar og meiri áhugi er fyrir hollara mataræði.

Í minni ráðgjöf verður farið yfir hreyfingu og mataræði hjá viðkomandi og mælt með ákveðnum breytingum í samræmi við tímasett markmið sem eru sett eftir mælinguna. Reglulegar endurmælingar eru æskilegar til þess að fylgjast með framvindu breytinga á líkamssamsetningunni.
Mælingar á blóðþrýstingi
Kjörblóðþrýstingur er um það bil 120/80 en talað er um eðlilegan blóðþrýsting ef hann er undir 135/85. Það er eðlilegt að blóðþrýstingur sé breytilegur, hann getur hækkað í streituvaldandi aðstæðum en lækkað í hvíld og slökun. Það er orðið óeðlilegt og óheilbrigt ástand ef þrýstingurinn er hærri en 135/85 undir nánast öllum kringumstæðum.
Ráðgjöf til brjóstakrabbameinskvenna
Af fenginni reynslu af því að gangast undir meðferð við brjóstakrabbameini og brjóstauppbyggingu, ásamt því að hafa starfað við endurhæfingu brjóstakrabbameinskvenna, þá hef ég áhuga á því að ráðleggja konum á slíkri vegferð.
Made on
Tilda